ublock origin增加拦截流氓广告规则,让你彻底远离广告。

前言:看到这些破流氓广告就烦。

ublock origin

一款高效的请求过滤工具:占用极低的内存和CPU,和其他常见的过滤工具相比,它能够加载并执行上千条过滤规则。用法:点击弹出窗口中的电源按钮,uBlock₀ 将对当前网页永久禁用/启用过滤功能。 它只控制当前网页的请求过滤,而不是一个全局开关。 它只控制当前网页的请求过滤,而不是一个全局开关。

规则

127.0.0.1 www.makeding.com
127.0.0.1 makeding.com
127.0.0.1 vm.makeding.com
127.0.0.1 www.bingdianhuanyuan.cn
127.0.0.1 xia.bingdianhuanyuan.cn
127.0.0.1 bingdianhuanyuan.cn
127.0.0.1 huishenghuiying.com.cn
127.0.0.1 www.huishenghuiying.com.cn
127.0.0.1 xia.huishenghuiying.com.cn
127.0.0.1 coreldrawchina.com
127.0.0.1 xia.coreldrawchina.com
127.0.0.1 www.coreldrawchina.com
127.0.0.1 shankejingling.com
127.0.0.1 www.shankejingling.com
127.0.0.1 xia.shankejingling.com
127.0.0.1 mairuan.com
127.0.0.1 www.mairuan.com
127.0.0.1 xia.mairuan.com
127.0.0.1 logoshejishi.com
127.0.0.1 www.logoshejishi.com
127.0.0.1 xia.logoshejishi.com
127.0.0.1 keyshot.cc
127.0.0.1 xia.keyshot.cc
127.0.0.1 www.keyshot.cc
127.0.0.1 flstudiochina.com
127.0.0.1 www.flstudiochina.com
127.0.0.1 xia.flstudiochina.com
127.0.0.1 ediuschina.com
127.0.0.1 www.ediuschina.com
127.0.0.1 xia.ediuschina.com
127.0.0.1 vegaschina.cn
127.0.0.1 www.vegaschina.cn
127.0.0.1 xia.vegaschina.cn
127.0.0.1 guitarpro.cc
127.0.0.1 www.guitarpro.cc
127.0.0.1 xia.guitarpro.cc
127.0.0.1 www.xmindchina.cn
127.0.0.1 xia.xmindchina.cn
127.0.0.1 xmindchina.cn
127.0.0.1 xmindchina.net
127.0.0.1 www.xmindchina.net
127.0.0.1 xia.xmindchina.net
127.0.0.1 mindmanager.cc
127.0.0.1 www.mindmanager.cc
127.0.0.1 xia.mindmanager.cc
127.0.0.1 kingdeecn.cn
127.0.0.1 www.kingdeecn.cn
127.0.0.1 xia.kingdeecn.cn
127.0.0.1 xshellcn.com
127.0.0.1 www.xshellcn.com
127.0.0.1 xia.xshellcn.com
127.0.0.1 imindmap.cc
127.0.0.1 www.imindmap.cc
127.0.0.1 xia.imindmap.cc
127.0.0.1 abbyychina.com
127.0.0.1 www.abbyychina.com
127.0.0.1 xia.abbyychina.com
127.0.0.1 bartender.cc
127.0.0.1 www.bartender.cc
127.0.0.1 xia.bartender.cc
127.0.0.1 jihehuaban.com.cn
127.0.0.1 www.jihehuaban.com.cn
127.0.0.1 xia.jihehuaban.com.cn
127.0.0.1 mathtype.cn
127.0.0.1 www.mathtype.cn
127.0.0.1 xia.mathtype.cn
127.0.0.1 chemdraw.com.cn
127.0.0.1 www.chemdraw.com.cn
127.0.0.1 xia.chemdraw.com.cn
127.0.0.1 mycleanmymac.com
127.0.0.1 www.mycleanmymac.com
127.0.0.1 xia.mycleanmymac.com
127.0.0.1 ntfsformac.cn
127.0.0.1 www.ntfsformac.cn
127.0.0.1 xia.ntfsformac.cn
127.0.0.1 parallelsdesktop.cn
127.0.0.1 www.parallelsdesktop.cn
127.0.0.1 xia.parallelsdesktop.cn
127.0.0.1 beyondcompare.cc
127.0.0.1 www.beyondcompare.cc
127.0.0.1 xia.beyondcompare.cc
127.0.0.1 easyrecoverychina.com
127.0.0.1 www.easyrecoverychina.com
127.0.0.1 xia.easyrecoverychina.com
127.0.0.1 bingdianhuanyuan.cn
127.0.0.1 www.bingdianhuanyuan.cn
127.0.0.1 xia.bingdianhuanyuan.cn
127.0.0.1 hypersnap.mairuan.com
127.0.0.1 www.iconworkshop.cn
127.0.0.1 iconworkshop.cn
127.0.0.1 www.pdfexpert.cc
127.0.0.1 xiazai.pdfexpert.cc
127.0.0.1 www.zhzzx.com
127.0.0.1 yihuifu.cn
127.0.0.1 www.4009997658.com
127.0.0.1 4009997658.com
127.0.0.1 mairuanwang.com
127.0.0.1 www.mairuanwang.com
127.0.0.1 mairuan.com
127.0.0.1 mairuan.cn
127.0.0.1 mairuan.net
127.0.0.1 mairuan.com.cn
127.0.0.1 www.idmchina.net
127.0.0.1 idmchina.net
127.0.0.1 www.mindmapper.cc
127.0.0.1 xiazai.mindmapper.cc
127.0.0.1 www.formysql.com
127.0.0.1 xiazai.formysql.com
127.0.0.1 www.imazingchina.com
127.0.0.1 xiazai.imazingchina.com
127.0.0.1 www.earmasterchina.cn
127.0.0.1 xiazai.goldwavechina.cn
127.0.0.1 www.goldwavechina.cn
127.0.0.1 www.daemon-tools.cc
127.0.0.1 www.yuanchengxiezuo.com
127.0.0.1 www.soundforge.cn
127.0.0.1 xiazai.soundforge.cn
127.0.0.1 www.boom3dformac.cn
127.0.0.1 xiazai.boom3dformac.cn
127.0.0.1 www.alienskins.cn
127.0.0.1 xiazai.alienskins.cn
127.0.0.1 www.iconworkshop.cn
127.0.0.1 xiazai.iconworkshop.cn
127.0.0.1 www.folxchina.cn
127.0.0.1 xiazai.folxchina.cn
127.0.0.1 www.luping.net.cn
127.0.0.1 xiazai.luping.net.cn

用法

点开控制台

复制以上的拦截规则

然后应用更改即可生效。

点赞

发表评论

电子邮件地址不会被公开。必填项已用 * 标注